EmbryonAtelier

Show business description

Compania Embryon Atelier a fost înființată în luna decembrie 2016 de către cei doi parteneri, arhitecții Oana Diaconescu și Daniel Nicolae Armenciu. Încă de la început, dat fiind contextul pozitiv, firma s-a focusat pe proiectare de arhitectură, amenajări de interior și consultanță tehnică sau juridică de specialitate. În prezent, publicul societății este format predominant din clienți, colaboratori, entități ONG/ONP sau alte firme concurente. Totodată, este important a se menționa că o parte a imaginii „Embryon Atelier” este expusă către administrațiile publice ori diverse companii furnizoare de servicii sau utilități, care intră în contact cu produse ale firmei, propuse spre avizări sau autorizări.

 

O particularitate semnificativă a companiei este componenta de consultanță sau integrare în proiectele curente a principiilor sustenabilității, precum: siguranța și sănătatea ocupanților, protejarea mediului prin eficiență energetică și utilizarea responsabilă a resurselor naturale, respectarea și promovarea valorilor culturale, echilibrul între costuri și eficiență/calitate. Această direcție este determinantă pentru dezvoltarea firmei, pe fundalul creării în piață a unor premise pe care doar o parte redusă a proiectanților din România le poate astăzi oferi, în lipsa unei pregătiri profesionale sau a experienței acumulate pe această direcție. Amintim aici obligativitatea de aliniere a legislației naționale la normele europene privind edificarea clădirilor cu un nivel ridicat de eficiență energetică începând cu 31 decembrie 2020 (NZEB – Near Zero Energy Building) . În egală măsură, creșterea cererii pentru clădiri etichetate prin instrumente internaționale sau naționale de certificare a sustenabilității este de actualitate.

Embryon Atelier are ca obiecte principale de activitate servicii de proiectare de arhitectură, design, urbanism. Echipa noastră are în componenţă specialişti ai căror obiective sunt: calitatea şi confortul spaţiilor proiectate, protecția patrimoniului, promovarea sustenabilităţii şi a soluţiilor performante de economie de energie, gestionarea echilibrului costuri - calitate a intervențiilor, îmbunătăţirea calităţii arhitecturii prin soluţii durabile şi încadrarea armonioasă în contextul înconjurător arhitectural respectiv cel natural.

 

 

Proiectare si Consultanta Sustenabilitate
Arh. Daniel N. Armenciu (+)
Strada Grigore Moisil
077190
Romania

Accreditations

Memberships

Map Directions